Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Ostrava.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Ostrava-město

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ostrava-město"


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - vsb.cz

Výzkum a vývoj v oblastech: spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 602 712 288, +420 603 565 922

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Bílovice nad Svitavou, Lesní 693 - +420 606 299 889

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Ostrava, Pohraniční 52/23 - +420 595 955 510

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. - accendo.cz

Vědecko - výzkumný ústav. Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí.

Ostrava, Švabinského 1749/19 - +420 596 112 649, +420 604 279 758

VVUÚ, a.s. - vvuu.cz

Řešení problematiky bezpečnosti v průmyslu pro firmy, v nichž se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru, zkušebnictví, certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, strojírenská výroba

Ostrava, Pikartská 1337/7 - +420 596 252 111, +420 596 252 111

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 - +420 596 200 111

VÍTKOVICE, a.s. - vitkovice.cz

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a ...

Ostrava, Ruská 2887/101 - +420 595 951 111, +420 725 494 801

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 407 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Ostrava, Třída 17. listopadu 1790 - +420 272 185 546

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Ostrava, Zahradní 1471/1 - +420 225 982 141, +420 596 125 385

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ostrava, Studentská 1768/9 - +420 596 919 452, +420 596 979 111

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s. - vitkovice.net

Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních produktů.

Ostrava, Studentská 6202/17 - +420 595 955 514, +420 775 113 433

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - vuv.cz

Komplexní odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

Ostrava, Macharova 954/5 - +420 596 134 176, +420 724 811 310

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - vsb.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 597 321 261, +420 597 323 267

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. - mmvyzkum.cz

Záměrem společnosti je zabezpečování technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem zvyšování konku-renceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství.

Ostrava, Pohraniční 693/31 - +420 595 956 029

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - vsb.cz

Provoz hvězdárny a planetária pro školy a veřejnost. Pořádání astronomických kurzů a hudebních pořadů.

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 596 994 950, +420 596 994 954

ForSTEEL, s.r.o. - forsteel.cz

Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Využívání odpadního tepla ve válcovnách a kovárnách.

Ostrava, Technologická 372/2 - +420 597 305 808, +420 597 305 832

Ostravská univerzita v Ostravě - osu.cz

Výzkumná činnost zaměřená na teorie a aplikace fuzzy modelování. Zahrnuje vývoj nových algoritmů pro úlohy globální optimalizace či zdokonalování softwarových nástrojů pro fuzzy modelování složitých procesů, pro automatické učení na základě dat včetně dat ...

Ostrava, 30. dubna 1404/22 - +420 553 461 402, +420 731 444 488

ADONE - znalecký ústav, s.r.o. - adone.cz

Provoz znalecké kanceláře se zaměřením na ekonomiku, strojírenství a dopravu. Nabídka oceňování majetku podniků, motorových vozidel, věcí movitých, nemovitostí, strojírenských technologií a systémů. Zpracovávání znaleckých posudků v oblasti autoopravárenství. …

Ostrava, Milíčova 1670/12 - +420 596 111 861, +420 602 713 428